VALG 17/18


Onsdag 27. september avholdes valg av nytt styre i LØA! Dette er en gyllen mulighet til å engasjere deg i din egen og medstudenters hverdag. Det blir GRATIS PIZZA til alle som deltar!
 
LØA sørger for at studentene får en spennende studiehverdag både på og utenfor skolen, med alt fra bedriftsbesøk,
quiz, eksamensfeiring og andre spennende fester. Som styremedlem er du en av representantene for økonomistudentene; du får muligheten til å legge til rette aktiviteter for dine medstudenter, jobbe med spennende oppgaver som er rettet ut mot næringslivet og ansvar for all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter.
 
Still til verv ved å sende inn kanditatskjema:
 
************************************************************
Vi starter med generalforsamling der LØAs vedtekter behandles, deretter vil det bli avholdt VALG for 17/18 semesteret.
 
Vervene man kan stille til er som følger:
Leder:
Generelt overordnet ansvar for LØA og styrets medlemmer, ansikt utad og dermed representant i møte med media.
 
Nestleder:
Koordinator, møteansvarlig og stedfortreder for leder. Sosialt ansvar med tanke på styret. Ansvar for utarbeiding og gjennomføring av alt økonomirelatert arbeid innen LØA.
 
Informasjonsansvarlig 1 og 2:
Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.
 
Arrangementansvarlig 1 og 2
Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer LØA holder for sine medlemmer.
 
Næringslivsansvarlig 1 og 2
Bindeledd mellom næringslivet og LØA. I tillegg er de kontaktpersoner for sponsoravtaler og andre samarbeidsavtaler med LØA. Ansvar for å opprette og vedlikeholde kontakt med bedrifter, samt ansvar for utforming av bedriftspresentasjoner i samarbeid med disse. Ansvar for anskaffelse av avtaler og praktiske midler.
 
Still til verv ved å sende inn kanditatskjema: