Om LØA


Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon er en partipolitisk uavhengig forening for studenter som studerer Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen på Vestlandet – Campus Bergen. Foreningen skal ivareta studentenes faglige, kulturelle og sosiale interesser, som innebærer følgende punkter:

a) Knytte studiet opp mot næringslivet.
b) Arrangere sosiale tiltak for medlemmer av LØA.
c) Stimulere til engasjement blant studentene.
d) Bevisstgjøre medlemmene de muligheter som finnes for nyskaping og bedriftsetablering.
e) Skaffe medlemmene av LØA gunstige økonomiske betingelser
f) Arrangere fadderopplegg for nye Økonomi- og administrasjonsstudenter ved Høyskolen på Vestlandet.
g) Bedre samholdet mellom Økonomi- og administrasjonslinjer i Bergen
h) Knytte tidligere studenter ved linjen opp mot dagens studenter.
Nåværende styre har følgende mål og visjon for LØA:

I. Avholde varierende, hyppige og samholdsstyrkende arrangementer
II. Holde på og videreutvikle alle nåværende LØA-tradisjoner
III. Utvikle LØA videre med nye kulturskapende konsepter
IV. Bli bedre kjent i forhold til NHH og BI
V. Knytte flere og sterkere bånd til næringslivet