Hvorfor velge HVL – Campus Bergen?


Bachelor i økonomi og administrasjon

En bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon er en allsidig utdanning som gir et godt grunnlag innen bedriftsøkonomi, regnskap og samfunnsøkonomi, samt mer ledelsesrettede disipliner som organisasjon, markedsføring og strategi.

Utdanningen

Studiet er et treårig bachelorprogram. Du kan likevel velge å avslutte etter to år, og få graden høgskolekandidat.
Du bør ha gode forkunnskaper i matematikk, da matematikkundervisningen i 1. semester bygger på Matematikk S1 + S2 fra videregående skole. Studenter med svakere matematikkbakgrunn enn dette må regne med at matematikkfaget ved høgskolen blir ekstra krevende. Praktisk matematikk (Vg1P + Vg2P) er ikke et tilstrekkelig matematikkgrunnlag for dette studiet.

Det faglige innholdet er sammensatt av bedriftsøkonomisk analyse (regnskap, budsjettering, finansiering og investering), administrative fag (organisasjon, markedsføring, strategi), samfunnsøkonomiske fag (mikroøkonomi og makroøkonomi) og metodefag (matematikk, statistikk, informasjonsbehandling).

Det tredje året kan du velge fordyping i administrasjon og ledelse, logistikk, regnskap, samfunnsøkonomi, eller markedsføring. Bachelorprogrammet blir avsluttet med en gruppebasert bacheloroppgave.

Hvorfor bør du begynne på HVL?

En bør begynne på HVL for at vi er en av de bestebachelorutdanningen innenfor økonomi og administrasjon i landet. Vi er en skjult perle inni Bergen. Vi har dyktige lektorer som er svært behjelpelige. Det gir gode jobb mulighet når graden er ferdig samt det er mulighet for en helt ny mastergrad innovasjon og ledelse ved HVL. Det er også stor variasjon for hva en ønsker å spesialiseringer seg innenfor med ledelse, logistikk, regnskap, samfunnsøkonomi og markedsføring som fordypningsemner. Dette velger en tredje året og har dermed to år på å finne ut hva spesialisering som passer en best.

Vi har også master!

Hva mener nåværende studenter er det beste med HVL?

Stor fokus på gruppearbeid
Mange jobb muligere
Engasjerte lærere
Varierte forelesinger
Nærkontakt mellom lærer og studenter
Studentene har mye å si om undervisningen
Godt sosialt miljø
God kaffibar
God mat i kantina

Utveksling

Fordypningsretningen i markedsføring er basert på at studentene tar 5. semester i utlandet, ved en institusjon som instituttet har utvekslingsavtale med (f.eks. UC Berkeley i USA, Queensland University of Technology i Australia eller University of Strathclyde i Skottland) eller Augsburg College i Minneapolis, USA. Studenter som velger andre fordypningsretninger har også anledning til å reise på utveksling.

Hvor kan jeg reise?

Australia | Queensland University of Technology

Australia | Griffith University

Belgia | Arteveldehogeschool

Frankrike | IDRAC International School of Management

Italia | University of Padua

Japan | Kansai University

Polen | Jan Kochanowski University in Kielce

Slovenia | University of Primorska

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde

Storbritannia og Nord-Irland | University of Manchester

Sør-Korea | Myongji University

USA | University of California, Berkeley

USA | San Diego State University, California State University

USA | Indiana University of Pennsylvania

USA | Augsburg University

USA | Pacific Lutheran University

For spørsmål om bachelorstudiet:

Instituttleder Heidi Bjørstad
Telefon: 55 58 77 20
E-post: Heidi.Bjorstad@hib.no

For spørsmål om masterstudiet:

Institutt for økonomisk-administrative fag
Tom Skauge
Telefon: 55 58 77 30
E-post: Tom.Skauge@hib.no