Styret 2019/2020


Styreleder
Aslak Trøim

Generelt overordnet ansvar for LØA og styrets medlemmer,
ansikt utad og dermed representant i møte med media.

leder@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

Nestleder
Elise Aastorp

Koordinator, møteansvarlig og stedfortreder for leder. Sosialt ansvar med tanke på styret. Ansvar for utarbeiding og gjennomføring av alt økonomirelatert arbeid innen LØA.

nestleder@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

Arrangementansvarlig 
Evy Birkeland Søreide

 

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer
LØA holder for sine medlemmer.

arrangement@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

Arrangementansvarlig
Namra Shahid

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer
LØA holder for sine medlemmer.

arrangement@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

Arrangementansvarlig
Sumaya Abdi-Karim

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer
LØA holder for sine medlemmer.

arrangement@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig
Jonas André Nordbø 

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig
Patrick Andersson 

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no