Styret 2018/2019


Styreleder
Marie Rønnevik

Generelt overordnet ansvar for LØA og styrets medlemmer,
ansikt utad og dermed representant i møte med media.

leder@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

Nestleder
Hanne Pedersen

Koordinator, møteansvarlig og stedfortreder for leder. Sosialt ansvar med tanke på styret. Ansvar for utarbeiding og gjennomføring av alt økonomirelatert arbeid innen LØA.

nestleder@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

Næringslivsansvarlig
David Mkrtchyan 

Bindeledd mellom næringslivet og LØA. I tillegg er de kontaktpersoner for sponsoravtaler og andre samarbeidsavtaler med LØA. Ansvar for å opprette og vedlikeholde kontakt med bedrifter, samt ansvar for utforming av bedriftspresentasjoner i samarbeid med disse. Ansvar for anskaffelse av avtaler og praktiske midler.

bedrift@linjeforeningenloa.no

 

 

 

Arrangementansvarlig 
Linn Sædal

 

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer
LØA holder for sine medlemmer.

arrangement@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

Arrangementansvarlig
Nora Fjon

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer
LØA holder for sine medlemmer.

arrangement@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

Arrangementansvarlig
Artian Berisha 

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer
LØA holder for sine medlemmer.

arrangement@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig
Helene Tveit 

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no

 

 

 

 

 

 

Informasjonsansvarlig
Taline Vinjevoll Årdal 

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no