Pensum 1. Klasse H18


Obligatorisk:

ØAO001 Organisasjon I

Jacobsen, Dag Ingvar og Torsvik, Jan: «Hvordan organisasjoner fungerer», Fagbokforlaget, 4. utgave

Kompendium «Organisasjon 1» med enkeltartikler blir lagt ut på Canvas

ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

Trond Kristoffersen: Årsregnskapet – en grunnleggende innføring, 5. utgave (2016)

Anbefalt: oppgavesamlingen til Trond Kristoffersen sin bok

Trond Winther mm.: Grunnleggende bedriftsøkonomi

 

ØMO001 Matematikk

Harald Bjørnestad m. fl.: «Matematikk for økonomi og samfunnsfag», Høyskoleforlaget, 9. utgave

+ evt. løsningsforslag

ØMO004 Digital informasjonsbehandling

Andersen/Schwencke: «Prosjektarbeid», NKI-forlaget (papirutgave eller e-bok)

Morten Helbæk, «Bli bedre i Excel», Universitetsforlaget 2017

Kompendium og annen litteratur legges ut på Canvas