Pensum 1. Klasse V17


Obligatorisk:

ØSO001 Mikroøkonomi

R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld, Terje Synnestvedt:
«Introduksjon til mikroøkonomi», Pearson, siste utgave

ØAO002 Markedsføring I

Supphellen, Thorbjørnsen og Troye:
«Markedsføring. Verdibasert forventningsledelse»
Fagbokforlaget 2014

ØMO003 Statistikk

Gunnar G Løvås:
«Statistikk for universiteter og høgskoler»
Fagforlaget 2014

Terje Simonsen:
«Kompendium i statistikkemner»

ØBO011 Finansregnskap med analyse

Hoff, Pedersen og Sanne:
«Grunnleggende regnskap 2, Analyse av finansregnskapet»,
Universitetsforlaget 2015

Olav Innselset:
«Oppgaver – finansregnskap med analyse»
(kompendium, selges i Akademika Kronstad fra januar 2017)