Pensum 2. Klasse H16


Obligatorisk:

ØBO016 Økonomistyring

Hoff, Kjell Gunnar: «Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering», 6. utgave,
Universitetsforlaget.
Hoff, Kjell Gunnar: » Arbeidsbok til Økonomistyring 2.», 6. utgave, Universitetsforlaget.
Bjørstad og Bergfjord: «Lineærprogrammering og beslutningsanalyse», kompendium
(legges ut på Itslearning)

ØSO002 Makroøkonomi

Manfred Gärtner: Macroeconomics, 5th. edition, Prentice Hall (2016).

Valgfag:

ØAA111 Prosjektledelse

Westhagen; H. m.fl.: «Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse», Gyldendal (2009).
Levin og Rolfsen: «Arbeid i Team», (2004)
+ Utlevert materiale

ØAL111 Introduksjon til Logistikk

Oskarsson, Aronsson, Ekdahl: Moderne Logistikk – for økt lønnsomhet,
Tapir Akademisk Forlag (2009).

ØAM111 Markedsføring II

Schiffman, Kanuk & Hansen: «Consumer Behaviour. A European Outlook». 2nd edition,
Prentice Hall (2012).

ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I

Lars Fallan: «Innføring i skatterett, 2016-2017 utgave., Gyldendal Akademisk (2016).
Lars og Even Fallan: «Studiebok til Innføring i skatterett», 2016-2017utgave,
Gyldendal Akademisk (2016).
Trond Kristoffersen: «Merverdiavgift – lærebok», 2. utgave, Fagbokforlaget (2016).
Trond Kristoffersen: «Merverdiavgift – oppgavebok», Fagbokforlaget (2010)
Ole Gjems-Onstad (red.): «Skattelovsamlingen – Studentutgave», 2015-2016, 25. utgave,
Gyldendal Juridisk (2016)

ØSS111 Mikroøkonomi II

R. S. Pindyck,D.L. Rubinfeld&T. Synnestvedt: «Introduksjon til Mikroøkonomi», Pearson (2013).
Victor Norman & Linda Orvedal: «En liten, åpen økonomi», Gyldendal.