Pensum 2. Klasse V17


Obligatorisk:

ØAF103 Rettslære 1

Geir Heivoll: Jus for økonomiske og administrative studier, 2. utgave (2012)
Norges Lover

ØBO017 Investering og finansiering

Bøhren og Gjærum: Finans, Investering og finansiering. Fagbokforlaget (2016)

ØAO016 Strategi og virksomhetsutvikling

Tarjei Heggernes har lagt ut eget kompendium på It’s learning som vil bli brukt som pensum i år. Digital Forretningsforståelse skal ikke være nødvendig dette semesteret. 

Heggernes, T.A.: Digital Forretningsforståelse, Fagbokforlaget (2013)

ØAO015 Organisasjon og etikk

Bolman, L.G. og Deal, T.E. (2009):
Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. 4.utgave. Gyldendal Akademiske

Heggholmen Kari; Fra dritdårlig til Lærende lederskap, Fagbokforlaget 2014

Carson mfl.: Etikk for beslutningstakere. Cappelen Dahm.