Aktiviteter


LØA legger stor vekt på samhold mellom studentene, og vi jobber derfor med å arrangere sammenkomster som forsterker det sosiale miljøet, ikke bare innad økonomistudentene, men også ut mot andre linjer. Vi arrangerer fester sammen med blant annet andre linjeforeninger ved høyskolen i Bergen og BTS – og de fleste av våre arrangementer er åpne for alle studenter ved Høgskolen.

Vi håper LØA styrets visjon om at disse arrangementene skal styrke grunnlaget for solid nettverksbygging og samhold blant studentene, kommer tydelig frem i dette arbeidet.

For løpende oversikt over fremtidige arrangementer og aktiviteter, følg oss på vår Facebook side.