Næringsliv


Linjeforeningen sin avdeling for Næringsliv er arrangør av bedriftspresentasjoner for økonomistudentene ved HVL-Campus Bergen.

LØA fungerer som et bindeledd mellom økonomistudentene og næringslivet. Vi ønsker å tilby en arena hvor bedrifter kan skape relasjoner og bygge sin merkevare i jakten på de dyktige hodene mens de fortsatt befinner seg i utdanningsløpet.

Avdeling for Næringsliv tilbyr blant annet samarbeid vedrørende bedriftspresentasjoner og deltagelse ved Økonomidagen. Om dere ønsker markedsføring av bedriftens egne arrangementer er dette også noe vi kan bidra med.

Å holde bedriftspresentasjoner ved HVL – Campus Bergen er en utmerket mulighet for din bedrift til å presentere seg for morgendagens ledere, og til å rekruttere topp utdannet arbeidskraft. En slik presentasjon er også en glimrende mulighet til å profilere din bedrift ovenfor fremtidige kunder og samarbeidspartnere i næringslivet. Enhver bedrift har behov for økonomi- og administrasjonsutdannede fagpersoner – og studentene ved HVL er av ypperste klasse!

Presentasjonen holder dere i et av høgskolens topp moderne auditorier. I tilknytning til presentasjonen velger mange bedrifter å servere mat og drikke. Vi kan tilby flere avtaler med både kantine og catering, og kan dermed bidra med å få arrangert dette. Her får studentene muligheten til relasjonsbygging i avslappede og mer uformelle omgivelser.

Kontakt:
Patrick Andersson
post@linjeforeningenloa.no