Styret 2020/2021


Leder

Sofie Byrknes

Generelt overordnet ansvar for LØA og styrets medlemmer, ansikt utad og dermed representant i møte med media.

leder@linjeforeningenloa.no


Nestleder

Kaspar Børhaug

Koordinator, møteansvarlig og stedfortreder for leder. Sosialt ansvar med tanke på styret. Ansvar for utarbeiding og gjennomføring av alt økonomirelatert arbeid innen LØA.

post@linjeforeningenloa.no


Informasjonsansvarlig

Charlotte Schreiber Hjortland

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no


Informasjonsansvarlig

Anne Emilie Helgesen

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no


Arrangementansvarlig

Narma Shahid

Praktisk ansvar for planlegging og gjennomførelse av alle arrangementer LØA holder for sine medlemmer.

post@linjeforeningenloa.no


Økonomiansvarlig

Sumaya Abdi-Karim

Praktisk ansvar for bankkonto, registrering av billag og regnskap ifm. LØAs aktivitet.

post@linjeforeningenloa.no


Næringslivsansvarlig

Patrick Andersson

Ansvar for oversikt og utarbeiding av all informasjon fra LØA til medlemmer og andre interessenter, samt digitalt ansvarlig med tanke på sosiale medier og nettside.

post@linjeforeningenloa.no